Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
conndaray
2720 faf0 420
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viamr-absentia mr-absentia
conndaray
A Logarithmic Map of the Entire Known Universe in One Image
Reposted fromatanudey atanudey viamr-absentia mr-absentia
conndaray
9582 4e17 420
Reposted fromhostium hostium via4777727772 4777727772
conndaray
Reposted frombluuu bluuu
conndaray
conndaray
0311 a062 420
Reposted fromSombra Sombra viaDeva Deva
conndaray
1622 2e48 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaikari ikari
conndaray
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viaretaliate retaliate
conndaray
3527 57ac 420
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
conndaray
7760 27b2 420
Porto '18
Reposted fromFuel Fuel viaoxygenium oxygenium
conndaray
1509 9915 420
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viapiehus piehus
conndaray
3916 2eba 420
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viapoppyseed poppyseed
conndaray
8393 b328 420
Reposted fromTullfrog Tullfrog viaTamahl Tamahl
conndaray
0698 c92b 420
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaTamahl Tamahl
conndaray
8654 6c8d 420
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viagaf gaf
conndaray
8781 1dd0 420
Reposted fromrisky risky viacalvados calvados
conndaray
6501 0e7e 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagrarzynka grarzynka
conndaray
2975 d5bc 420
Paszczak obudził się powoli i gdy tylko stwierdził, że jest sobą, zapragnął być kimś innym, kimś kogo nie znał. Czuł się jeszcze bardziej zmęczony niż wtedy, kiedy kładł się spać, a tu tymczasem nastał już nowy dzień, który będzie trwał aż do wieczora, a potem przyjdzie następny i jeszcze następny i ten znów będzie taki sam, jak wszystkie dni w życiu Paszczaka.
Schował się więc pod kołdrę i zagrzebał nos w poduszkę, potem przesunął się brzuchem na brzeg łóżka, gdzie było chłodne prześcieradło, a potem rozłożył się na całym łóżku, wyciągając ręce i nogi i wciąż czekał na przyjemny sen, który nie nadchodził. Wreszcie zwinął się w kłębek i zrobił się malutki, ale i to nie pomogło. Starał się być Paszczakiem, którego wszyscy lubią, i starał się być Paszczakiem, którego nikt nie lubi. Lecz co z tego, kiedy i tak ciągle był tylko Paszczakiem, który wszystko robi, jak może najlepiej, ale nic mu naprawdę dobrze nie wychodzi.

- Tove Jansson, Dolina Muminków w Listopadzie
Reposted frommental-cat mental-cat viacalvados calvados
conndaray
Banff, Canada
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viatentacleguy tentacleguy
conndaray
9154 ea1b 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatentacleguy tentacleguy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl